29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MÜNASEBETİYLE YAPILACAK OLAN AÇIK GÖRÜŞLERE İLİŞKİN TALİMAT VE DUYURU.

                                                     

   İLGİ:  Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 06.02.2017 tarih ve 77204178-207.99/1912/14642 sayılı yazıları.

 

İlgi sayılı emir gereğince 15-16-17-18-19 Mayıs 2017 tarihlerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda yapılacak olan açık görüşlerde, hükümlü ve tutukluların ilgi sayılı emir esaslarına uygun olarak;

 

1.      Bakanlıkça uygun görülen, dinî ve milli bayramlar ile özel günlere mahsus olmak üzere, Hükümlü ve tutuklular belgelendirmek suretiyle anne, baba, , çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleriyle açık görüş yapabilir. Ancak bu fıkra hükmü, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar hakkında uygulanmayacaktır.

 

2.      Hükümlü ve Tutukluların bir ziyaret saatinde en çok 4 kişi ile görüşebilirler. Ancan 0 – 10 yaş grubunda çocukları olan hükümlü ve tutuklular 2 çocukla sınırlı kalmak koşuluyla 4 + 2 olarak uygulanacaktır.

 

3.      İnfaz edilmekte olan hücreye koyma disiplin cezası olması durumunda hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlandırılmayacaktır.

 

4.      Ekli listede odaların görüş gün ve saatleri tespit edilmiş olup, belirtilen gün ve saatler dışında görüş yaptırılmayacaktır. Bir defa görüş yapan Hükümlü/Tutuklular ile ziyaretçilere herhangi bir nedenle 2. defa izin verilmeyecektir

 

 

5.       Planlanan açık görüş günleri  Kurumun internet sitesinde yayınlanacak, ziyaret kabul bölümünde  duyurulacak ve Hükümlü /Tutuklu odalarına sorumlu başmemurlukça bildirilecektir.

 

6.       Açık ziyaret esnasında ziyaretçiler kurum dışından hiçbir şekilde eşya getirmeyeceklerdir.

 

Bilgi ve gereği rica olunur.

                                                                                                                                                                                                                            KURUM MÜDÜRÜ

 

SİNCAN 1 NOLU F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ODALARIN AÇIK GÖRÜŞ GÜN VE SAATLERİ

15 MAYIS

PAZARTESİ

 

16 MAYIS

SALI

 

17 MAYIS

ÇARŞAMBA

18 MAYIS

PERŞEMBE

19 MAYIS

CUMA

GÖRÜŞ SAATİ

ODA NO

GÖRÜŞ SAATİ

ODA NO

GÖRÜŞ SAATİ

ODA NO

GÖRÜŞ SAATİ

ODA NO

GÖRÜŞ SAATİ

ODA NO

09:30-10:00

A-1-2

A-7-19

 

09:30-10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

C-2-73

C-8-91

 

09:30-10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

B1-4-47

B2-5-64

 

09:30-10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

A-13-/ 1,2,3,4,5,6

C-13-/48,49,50

51,52,53,54,55

56,57,58,59

60,61

 

09:30-10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

A-1-1

 

A-1-3

A-7-20

C-3-74

C-9-92

B1-5-48

B2-6-65

A-13-/ 10,11,12

A-3-7

 

A-2-4

A-7-21

C-3-75

C-9-93

B1-5-50

B2-6-66

A-13- /13,14

 

 

A-2-5

A-8-22

C-3-76

 

 

B2-6-67

 

 

 

 

A-8-23

 

 

 

 

 

 

 

11:00-11:30

B1-1-37

B2-1-54

 

11:00-11:30

 

 

 

 

 

 

 

 

B1-3-42

B2-4-59

 

11:00-11:30

 

 

 

 

 

 

 

 

A-6-16

A-12-34

 

11:00-11:30

 

 

 

 

 

 

 

 

B1-7 - / 16, 17,18

20,21,22,23,

26,27,28,29

 

B2- 7 -/32,33,

34,35,36,37

38,39,40,41

42,43,44,

45,46

 

11:00-11:30

 

 

 

 

 

 

 

 

C-9-94

 

B1-1-38

B2-2-55

B1-3-43

B2-4-60

A-6-17

A-12-35

C-10-96

 

B1-2-39

B2-3-56

B1-3-44

B2-4-61

A-6-18

A-12-36

 

 

B1-2-40

B2-3-58

B1-4-45

B2-5-62

C-10-95

 

 

 

B1-2-41

 

 

 

 

 

 

13:30-14:00

C-1-68

C-7-86

 

13:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

A-4-11

A-10-29

 

13:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

C-6-83

B2-3-57

 

13:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

A-13 - / 7,8,9

B1-7 - / 24,25

 

13:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

B1-4-46

 

C-1-70

C-7-87

A-4-12

A-10-30

C-6-84

B1-6-53

C-1-69

B1-5-49

 

 

C-2-71

C-7-88

A-5-13

A-11-31

C-6-85

 

C-4-77

B2-5-63

 

 

C-2-72

C-8-89

A-5-15

A-11-33

A-11-32

 

C-5-81

 

 

 

 

C-8-90

 

 

 

 

 

 

 

15:00-15:30

A-2-6

A-8-24

 

15:00-15:30

 

 

 

 

 

 

 

 

C-4-78

C-11-98

 

15:00-15:30

 

 

 

 

 

 

 

 

B1-6-51

A-4-10

 

15:00-15:30

 

 

 

 

 

 

 

 

KREŞ

 

 

15:00-15:30

 

 

 

 

 

 

 

 

C-12-101

 

A-3-8

A-9-25

C-4-79

C-11-99

B1-6-52

A-5-14

A - 13 /15

 

C-12-102

 

A-3-9

A-9-26

C-5-80

C-11-100

C-10-97

 

B1 - 7 / 19

 

C-12-103

 

 

A-9-27

C-5-82

 

 

 

C - 13 / 47

 

 

 

 

A-10-28