TELEFONLA GÖRÜŞ

 

TELEFON GÖRÜŞLERİ İLE İLGİLİ GEREKLİ EVRAKALAR

1.Tefon faturasının aslı (son döneme ait olacak)
2.Vukuatlı nüfus kayıd örneği (fatura sahibinin hükümlü veya tutukluyla akrabalık derecesini ve nüfus müdürlüğünden alınan belge.)
3.Nüfus Cüzdanı fotokobisi (Fatura sahibine ait)
4.İkametgah ilmuhaberi (fatura sahibine ait ve muhtardan)
5. Cep telefonları için hatlı ise fatura, kontörlü hat ise abonelik sözleşmesi


BU BELGELER AÇIK VEYA KAPALI GÖRÜŞ YOLUYLA VEYA POSTA VASITASIYLA CEZA VE İNFAZ KURUMLARINA ULASTIRILABİLİR.

Telefon Görüşmeleri  İle İlgili Duyuru

667 Sayılı KHK'nin

MADDE 6 – (1) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakımından, olağanüstü halin devamı süresince;

e) Tutuklu olanlar, belgelendirilmesi koşuluyla sadece eşi, ikinci dereceye kadar kan ve birinci derece kayın hısımları ile vasisi veya kayyımı tarafından ziyaret edilebilir. Adalet Bakanlığı ile Cumhuriyet başsavcılığının yetkileri saklıdır. Tutuklular telefonla haberleşme hakkından ancak onbeş günde bir ve bu bentte sayılan kişilerle sınırlı olarak on dakikayı geçmemek üzere faydalanabilirler.

ÖNEMLİ NOT: Hükümlü ve Tutuklular mevzuatta gösterildiği şekilde belirtilen yakınları ile telefon görüşmesi yaparken kendileri yakınlarını telefonla aramaktadır. Hükümlü ve Tutukluların Yakınlarının Hükümlü ve Tutukluyu Telefonla Araması Mümkün Değildir.

Hükümlü ve tutuklular 2 GRUP HALİNDE BİR HAFTA 1. GRUP DİĞER HAFTA 2. GRUP OLMAK ÜZERE odalara göre programlanan saatler arasında telefon görüsmesi yapar. Blok ve odaların görüsme gün ve saatleri 21/05/2018 tarihinden itibaren asağıdaki gibidir;

Blok ve odaların TELEFON görüşme gün ve saatleri

 

HAFTA 1

(21/05/2018)´den itibaren                       

A BLOK

B BLOK

C BLOK

PAZARTESİ

09:30-12:00

A.9. 25

A.9. 26

A.9.27

A.10.28

A.10.29

A.10.30

A.11.31

A.11.32

B2.3.56

B2.3.57

B2.3.58

B2.4.59

B2.4.60

B2.4.61

C.8.89

C.8.90

C.8.91

 C.9.92

C.9.93

C.9.94

SALI

09:30-12:00

A.8.22

A.8.23

A.8.24

 A.11.33

A.12.34

A.12.35

A.12.36    

B2.1.54

B2.2.55

B2.5.64

B2.6.65

B2.6.66

B2.6.67

C.10.95

C.10.96

C.10.97

C.11.98

C.11.99

C.11.100

C.12.101

ÇARŞAMBA

09:30-12:00

A.7.19

A.7.20

A.7.21

B2.5.62

B2.5.63

B2.7.32

B2.7.33

B2.7.34

B2.7.35

B2.7.36

B2.7.37

B2.7.38

B2.7.39

B2.7.40

B2.7.41

B2.7.42

B2.7.43

B2.7.44

B2.7.45

B2.7.46

C.7.86

C.7.87

C.7.88

C.12.102

C.12.103

PERŞEMBE

09:30-12:00

 

 

C.13.47

C.13.48

C.13.49

C.13.50

C.13.51

C.13.52

C.13.53

C.13.54

C.13.55

C.13.56

C.13.57

C.13.58

C.13.59

C.13.60

C.13.61

HAFTA 2

(28/05/2018)´den itibaren

A BLOK

B BLOK

C BLOK

PAZARTESİ

 09:30-12:00

A.2.6

A.3.7

A.3.8

A.3.9

A.4.10

A.4.11

A.4.12

B1.3.42

B1.3.43

B1.3.44

B1.4.45

B1.4.46

B1.4.47

B1.5.48

C.2.73

C.3.74

C.3.75

C.3.76

 C.6.83

C.6.84

C.6.85

SALI

09:30-12:00

A.1.1

A.1.2

A.1.3

A.2.4

A.2.5

A.6.16

A.6.17

A.6.18

B1.1.37

B1.1.38

B1.2.39

B1.2.40

B1.2.41

B1.5.49

B1.5.50

C.1.68

C.1.69

C.1.70

  C.2.71

C.2.72

ÇARŞAMBA

09:30-12:00

A.5.13

A.5.14

A.5.15

B1.6.51

B1.6.52

B1.6.53

C.5.80

C.5.81

C.5.82

C.4.77

C.4.78

C.4.79

PERŞEMBE

09:30-12:00

A.13.1

A.13.2

A.13.3

A.13.4

A.13.5

A.13.6

A.13.7

A.13.8

A.13.9

A.13.10

A.13.11

A.13.12

A.13.13

A.13.14

A.13.15

B1.7.16

B1.7.17

B1.7.18

B1.7.19

B1.7.20

B1.7.21

B1.7.22

B1.7.23

B1.7.24

B1.7.25

B1.7.26

B1.7.27

B1.7.28

B1.7.29