19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

NEDENİYLE YAPILACAK

AÇIK GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI

 

 

14-15-16-17-18 Mayıs 2018 tarihlerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda yapılacak olan açık görüşlerde, hükümlü ve tutukluların ilgi sayılı emir esaslarına uygun olarak;

 

1.      Bakanlıkça uygun görülen, dinî ve milli bayramlar ile özel günlere mahsus olmak üzere, Hükümlü ve tutuklular belgelendirmek suretiyle anne, baba, , çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleriyle açık görüş yapabilir. Ancak bu fıkra hükmü, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar hakkında uygulanmayacaktır.

 

2.      Hükümlü ve Tutukluların bir ziyaret saatinde en çok 4 kişi ile görüşebilirler. Ancan 0 – 10 yaş grubunda çocukları olan hükümlü ve tutuklular 2 çocukla sınırlı kalmak koşuluyla 4 + 2 olarak uygulanacaktır.

 

3.      İnfaz edilmekte olan hücreye koyma disiplin cezası olması durumunda hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlandırılmayacaktır.

 

4.      Ekli listede odaların görüş gün ve saatleri tespit edilmiş olup, belirtilen gün ve saatler dışında görüş yaptırılmayacaktır. Bir defa görüş yapan Hükümlü/Tutuklular ile ziyaretçilere herhangi bir nedenle 2. defa izin verilmeyecektir

 

5.      Açık ziyaret esnasında ziyaretçiler kurum dışından hiçbir şekilde eşya getirmeyeceklerdir.

 

 

14 MAYIS PAZARTESİ

GÖRÜŞ SAATİ

ODA NO

09:30-10:15

A-1-2

A-7-19

 

A-1-3

A-7-20

 

A-2-4

A-7-21

 

A-2-5

A-8-22

 

 

A-8-23

11:00-11:45

B1-1-37

B2-1-54

 

B1-1-38

B2-2-55

 

B1-2-39

B2-3-56

 

B1-2-40

 

 

B1-2-41

 

13:30-14:15

C-1-68

C-7-86

 

C-1-69

C-7-87

 

C-1-70

C-7-88

 

C-2-71

C-8-89

 

 

C-8-90

15:00-15:45

A-1-1

A-8-24

 

A-2-6

A-9-25

 

A-3-7

A-9-27

 

A-3-8

A-10-28

 

 

 

15 MAYIS SALI

GÖRÜŞ SAATİ

ODA NO

09:30-10:15

C-2-73

C-8-91

 

C-3-74

C-9-92

 

C-3-75

C-9-93

 

C-9-94

C-10-95

 

 

 

11:00-11:45

B1-3-42

B2-4-59

 

B1-3-44

B2-4-61

 

B1-4-46

B2-5-62

 

C-10-97

B2-5-63

 

 

 

13:30-14:15

A-4-11

A-10-29

 

A-5-13

A-10-30

 

A-5-15

A-11-31

 

 

A-11-32

 

 

A-11-33

15:00-15:45

C-4-78

C-11-98

 

C-4-79

C-11-99

 

C-5-80

C-11-100

 

C-5-81

C-10-96

 

C-5-82

 

16 MAYIS ÇARŞAMBA

GÖRÜŞ SAATİ

ODANO

09:30-10:15

B1-4-47

B2-5-64

 

B1-5-48

B2-6-66

 

B1-5-50

B2-6-67

 

 

 

 

 

 

11:00-11:45

A-6-16

A-12-34

 

A-6-17

A-12-35

 

A-6-18

A-12-36

 

A-5-14

 

 

 

 

13:30-14:15

C-4-77

C-12-101

 

C-6-83

C-12-102

 

C-6-84

C-12-103

 

C-6-85

 

 

 

 

15:00-15:45

B1-6-51

B2- 7-32

 

B1-6-52

B2- 7-33

 

B1-5-49

 

 

B2-4-60

 

 

 

 

17 MAYIS PERŞEMBE

GÖRÜŞ SAATİ

ODA NO

09:30-10:15

A-13

C-13

 

1,2,3,4,5,6

48,49,50,51

 

12,13,14

52,53,54,55

 

 

56,57,58,59

 

 

60,61

11:00-11:45

B1-7

B2-7

 

16,17,18

34,35,36,37

 

20,21,22,

38,39,40,41

 

26,27,28,

43,44,

 

 

45,46

13:30-14:15

A-13 - 7,8,9,10,11

B1-7 - 24,25

 

B1-4-45

B2-3-58

 

B1-3-43

B2-6-65

 

B1-6-53

C-3-76

 

 

 

15:00-15:45

KREŞ

A-4-12

 

A - 13 /15

A-9-26

C - 13 / 47

B2-3-57

 

 

 

 

18 MAYIS CUMA

GÖRÜŞ SAATİ

ODA NO

09:30-10:15

B1-7-19

 

B1-7-23

B1-7-29

B2-7-42

 

11:00-11:45

A-3-9

 

A-4-10

C-2-72

 

 

 

 

 

Konu İle İlgili Kurumumuz Santralinden Ziyaret Kayıt kabul Birimini Bağlatarak Bilgi Alabilirsiniz