Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Sağlık Servisi

  Kurumumuzda eksiksiz bir sağlık bakımının tüm insanlar için geçerli olan temel bir hak olduğu ve cezaevimizdeki sağlık koşullarının toplum sağlığım da etkilediği bir gerçek olduğu düşünülerek özgürlükleri ellerinden alınmış gerek hükümlü ve gerekse tutuklular kurumumuza ilk kabullerinden başlamak kaydıyla cezalarının infazı sürecinde faydalandıkları sağlık hizmetleri aşağıda belirtilmiştir.

   

  Cezaevimizde Kurum tabibi tarafından hükümlü ve tutuklulara aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri sunulmaktadır.

   

  • Tutuklanıp veya hüküm giyip cezasının infazı için cezaevimize getirilip teslim edilen hükümlü ve tutukluların ilk kabul muayenelerini yaparak sağlı durumu ile herhangi bir kötü muameleye maruz kalıp kalmadığını kontrol ederek kendisi için açılan sağlık fişine kaydederek rapor düzenler.

   

  • Bazı hastalıkların diğer insanlara da bulaşabileceğinden bulaşıcı bir hastalığının olup olmadığı tespit edilmektedir. Bulaşıcı bir hastalığı tespit edilenler kurum tabibinin kontrolünde devlet ve üniversite hastanelerine sevkleri yapılarak hastalıkları tedavi edilmektedir..

   

  • Cezaevimizde bulunan tüm hükümlü ve tutuklular talep etmeleri halinde mesai saatleri içerisinde kurum tabibine çıkartılarak muayene ve ilk tedavileri yapılmaktadır. Acil hallerde hiç bir gecikmeye meydan vermeksizin günün 24 saatinde kampus devlet hastanesinde acil muayenesi yapılmaktadır.

   

  • İleri tetkik ve tedavi için dış hastanelere sevki gereken hükümlü ve tutukluların sevkleri yapılarak gönderilmektedirler. Hastanelerde ayakta ve yatarak yapılan muayene ve tedavi masrafları Adalet Bakanlığı Bütçesinden ödenmektedir. Hükümlü ve tutukludan ücret talep edilmemektedir.

   

  • Kurum tabibince hükümlü ve tutuklulara yazılan reçeteler anlaşmalı eczanelerden temin edilerek sağlık görevlilerinin gözetimi altında düzenli bir şekilde verilmektedir. Parası olmayan fakir ve yardıma muhtaç hükümlü ve tutukluların ilaç bedelleri hiç bir kesintiye tabi tutulmadan Adalet Bakanlığının bütçesinden ödenmektedir.

   

  • Hükümlü ve tutukluların tükettikleri şebeke içme suyu ilgili yerlere gönderilerek tahlilleri yaptırılmaktadır.

   

  • Kurumumuzda hükümlü ve tutuklulara diş hastalıkları ve tedavileri ile ilgili olarak diş tabibi ve diğer yardımcı sağlık personeli tarafından mevcut bulunan diş ünitesinde hizmet verilmektedir.

   

  • Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklulara diş çekimi, kanal tedavisi, dolgu ve diğer tedavileri ücretsiz yapılmaktadır. Protez ve damak tedavileri için dış hastanelere sevkleri yapılarak tedavileri sağlanmaktadır.

   

  • Diş tedavisi ve hastalıkları ile ilgili de hükümlü ve tutuklular mesai saatleri belirli günlerde ,acil durumlarda ise vakit geçirilmeksizin kurum diş tabibine çıkartılarak tedavisi yaptırılmaktadır.

   

  • Diş tedavi ve hastalıkları hizmetlerinin yürütülmesi için tüm tıbbi alet ve cihazlarlar donatılmış diş ünitesi mevcuttur.

   

  Adres

  Ceza İnfaz Kurumları Kampusu Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Yenikent/Sincan/Ankara

  Telefon

  0 312 254 01 03

  E-Posta

  ankara.1nftcikisaretadalet.gov.tr